homeover onsdienstennieuwscontact

DISCLAIMER

Onze webpagina is met grote zorg samengesteld. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich voordoen. Ook kan het voorkomen dat bepaalde informatie is achterhaald door tijdverloop.
Glas Beheer BV is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden ten aanzien van de in de site staande informatie. Aan gegevens uit deze site kunnen daarom geen rechten worden ontleend.
Glas Beheer BV wijzigt, indien dit nodig is, de informatie op haar site om haar klanten te voorzien van de juiste informatie.
Niets van deze site mag zonder onze toestemming van Glas Beheer BV worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Deze website en het daarop te verkrijgen materiaal, is alleen bedoeld om doorverwezen te worden naar derden (maatschappijen) en heeft geen adviserende taken.

Internetsites van derden.

Op de internetsites over Glas Beheer BV kunt u hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Deze pagina is daarop niet van toepassing. Glas Beheer BV dragen ook geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacystatement van de site die u bezoekt.

Copyright notice.

Glas Beheer BV respectievelijk de eigenaar, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de Uitvaart Sites of websites over schadeverzekeringen, gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo`s) en is uitsluitend informatief bedoeld en niet ter advisering van bepaalde verzekeringsproducten. U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de informatie. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de inhoud van de Uitvaart Sites over te nemen, te vermenigvuldigen, anders dan voor persoonlijk gebruik, of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. De publicaties van derden zijn allen met toestemming van de auteur of andere copyrighthouder op de site gezet. Bij elke publicatie staat de bron vermeld en bij wie het copyright berust.

Alle gegevens die u stuurt naar websites van Glas Beheer BV of derden of een ander door Glas Beheer BV gebruikt domein of de Uitvaart Sites, danwel schadesites dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Glas Beheer BV en haar vennootschappen. Op de Uitvaart Sites/Schade Sites en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Op de rechtsverhouding met Glas Beheer BV zijn voorts de algemene voorwaarden van Glas Beheer BV van toepassing. Alle rechten zijn voorbehouden.

Alle websites en domeinnamen over uitvaartverzekeringen/ schadeverzekeringen, met uitzonderingen zoals de door verwijzigingen naar verzekeringsmaatschappijen, zijn wettelijk eigendom van Glas Beheer BV te Leek.

 
 

Nieuws

 


 
 
 
 


UITVAARTKOSTEN.INFO  //  De Webshop Bouwers
  Support niet online.
Bericht achter laten?
  Support is not online.
Bericht achter laten?